News

Read our latest news.
October 16, 2023
ПОВИК за правно лице за Спроведување на истражување на јавно мислење на национално ниво за нелегални шумски активности

Регионалниот центар за шумарство и рурален развој – РЕФОРД, за остварување на целите на проектот ,,Борба против нелегални шумски активности” […]

READ MORE
August 14, 2023
Ревизија на одржливо стопанисување со шумите (ОСШ) во ЈП Национални шуми Подружница Ш.С. Малешево – Берово, ШСЕ Џами Тепе

Почитувани, Ве информираме дека на 22 и 23 август 2023 година, ќе се спроведува ревизија на одржливо стопанисување со шумите […]

READ MORE
August 4, 2023
ПОВИК за Експерт за изработка на Анализа на јавното мислење на национално ниво

Регионалниот центар за шумарство и рурален развој – РЕФОРД, за остварување на целите на проектот ,,Борба против нелегални шумски активности” […]

READ MORE
March 21, 2023
Обука: Примена на модерни технологии во заштита од нелегални шумски активности

Во рамките на проектот “Fight Illegal Forest Actions”, во организација на РЕФОРД, на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и […]

READ MORE
March 16, 2023
Упатство за следење на промени на шумска покровност преку користење на далечинска детекција

Во рамките на проектот: „ФИФА – Борба против нелегални активности во шумите“,  во соработка со United States Forest Service (Шумска […]

READ MORE
March 9, 2023
Прирачник - Борба против нелегални активности во шумите

Почитувани, во рамките на проектот: „ФИФА – Борба против нелегални активности во шумите“спроведуван од РЕФОРД (Регионален центар за шумарство и […]

READ MORE
March 2, 2023
Lectures on fight illegal forest actions

On February 16, 2023, within the framework of the "Fight illegal forest actions" project, a lecture was held for the […]

READ MORE
March 1, 2023
Проект "Управување со енергетско ефикасни општини”

Во период од 01 јануари до 31 октомври 2023 година, Регионалниот центар за шумарство и рурален развој –РЕФОРД, заедно со […]

READ MORE
February 26, 2023
Meeting with the Federation of Mountaineering Sports

On February 25, 2023, a meeting was held in Skopje with the representatives of the mountaineering clubs that are part […]

READ MORE
December 23, 2022
Certificate for endorsement of the Balkan Forest Certification System

On the PEFC Council annual meeting organized in November this year, a certificate for endorsement of the Balkan Forest Certification […]

READ MORE
1 2 3 4
© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram