PEFC Балкански систем за сертификација на шуми (PEFC BFCS) – извештај за развој на системот

Врз основа на постојната добра соработка на здруженијата на сопственици на приватни шуми на Балканот и сличната традиција во шумарството, како и трговската поврзаност, националните тела одговорни за управување со сертификацискиот систем на PEFC во Словенија, Македонија и Босна и Херцеговина изградија PEFC Балкански систем за сертификација на шуми (PEFC BFCS).

Во линкот подолу може да го прочитате официјалниот извештај за развојот на PEFC Балкански систем за сертификација на шумите.

📝PEFC BFCS извештај за развој на системот 

Скопје, 29.11.2021

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram