ОБЈАВА

Почитувани,

Би сакале да Ве известиме дека Националните тела за управување со PEFC систем за сертификација на шумите во Словенија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина започнуваат со развој на PEFC регионален систем за сертификација на шумите во кој ќе бидат вклучени и националните стандарди за одржливо стопанисување со шумите (ОСШ) по PEFC.

За таа цел Советот за одржливо стопанисување со шумите, Ве поканува да земете активно учество во целиот овој процес на национално ниво. За подетални информации за Вашето учество погледнете го документот во прилог или контактирајте не на pefcmk@gmail.com или на телефонскиот број +38971292004.

Со почит,

Dear,

We would like to inform you, that the National bodies for management of PEFC system for forest certification in Slovenia, North Macedonia and Bosnia and Herzegovina starting with development of PEFC regional standard for forest certification in which will be included the national standards for sustainable forest management (SFM) according to PEFC.

For this purposes the Council for sustainable forest management, invite you to take active participation in the process on national level. For more detailed information of your active participation find in the document in addition to this announcement or contact as on pefcmk@gmail.com or on +38971292004.

With Kind Regards

 

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram